Peruuttamisoikeus verkkokaupoissa (Norja)

Voit katua ostosta
Peruuttamisoikeuslain mukaan peruuttamisaika on voimassa 14 päivää siitä päivästä, jona olet vastaanottanut verkkokaupastamme ostetun tuotteen. Jos haluat katua ostoa ja palauttaa tuotteen, palauta tuote siinä kunnossa kuin sen sait ja liitä mukaan täytetty peruuttamisoikeuslomake, jonka sait sähköpostitse tilausvahvistuksen mukana. Ostaja maksaa palautuspostikulut voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

Peruutuslomake
Lomake tulostetaan ja liitetään pakkaukseen, kun lähetät tuotteen (tuotteet) takaisin. Hyvitämme summan verkkokaupassa käyttämäsi maksutavan kautta. Hyvitys maksetaan noin 14 päivässä.

Vaatimukset palautetuille tuotteille:
Tuotteen (tuotteiden) on oltava käyttämättömiä, alkuperäispakkauksessa ja kaikkien etikettien ollessa ehjät. HUOM! Suosittelemme käyttämään Norjan pakettia tai muuta lähetystä seurantakoodilla, jotta voit seurata lähetystä turvallisesti meille.

Noudatamme Norjan kuluttajaviraston verkkokaupoissa kuluttajan ostoehtoja, joissa peruuttamisoikeutta käsitellään seuraavasti:

Peruuttamisoikeus

Ellei sopimus ole vapautettu peruuttamisoikeudesta, ostaja voi peruuttaa tuotteen oston peruuttamisoikeuslain mukaisesti.

Ostajan tulee ilmoittaa peruuttamisoikeuden käyttämisestä myyjälle 14 päivän kuluessa määräajan alkamisesta. Määräaika sisältää kaikki kalenteripäivät. Jos määräaika päättyy lauantaina, pyhäpäivänä tai yleisenä vapaapäivänä, määräaikaa pidennetään lähimpään työpäivään.

Peruutusaikaa katsotaan noudatetuksi, jos ilmoitus on lähetetty ennen määräajan päättymistä. Ostajalla on todistustaakka, että peruuttamisoikeutta on käytetty, joten ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti (peruuttamisoikeuslomake, sähköposti tai kirje).

Peruutusaika alkaa kulua:

  • Yksittäisiä tuotteita ostettaessa peruutusaika alkaa tuotteen (tuotteiden) vastaanottamisesta.
  • Mikäli tilaus myydään tai sopimukseen sisältyy samanlaisten tavaroiden säännöllinen toimitus, määräaika alkaa ensimmäisen lähetyksen vastaanottamisesta.
  • Jos osto koostuu useammasta toimituksesta, peruutusaika alkaa viimeisen toimituksen vastaanottamisesta.

Peruuttamisaika pidennetään 12 kuukauteen alkuperäisen määräajan päättymisen jälkeen, jos myyjä ei ennen sopimuksen tekemistä ilmoita peruuttamisoikeuden ja vakiomuotoisen peruuttamislomakkeen olemassaolosta. Sama pätee, jos peruuttamisoikeuden käyttöä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä ei ole tietoa. Jos elinkeinonharjoittaja antaa tiedot näiden 12 kuukauden aikana, peruutusaika päättyy silti 14 päivää siitä päivästä, jona ostaja on saanut tiedon.

Peruuttamisoikeutta käytettäessä tuote on palautettava myyjälle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisoikeuden käyttämisestä annetusta ilmoituksesta. Ostaja maksaa välittömät palautuskustannukset, ellei toisin ole sovittu tai myyjä ei ole ilmoittanut, että ostaja vastaa palautuskuluista. Myyjä ei voi periä maksua ostajan peruuttamisoikeuden käytöstä.

Ostaja voi kokeilla tai testata tuotetta vastuullisella tavalla selvittääkseen tuotteen luonteen, ominaisuudet ja toiminnan ilman peruuttamisoikeuden raukeamista. Jos tuotteen testaus tai testaus ylittää sen, mikä on perusteltua ja tarpeellista, ostaja voi olla vastuussa tuotteen mahdollisesta alenemisesta.

Myyjä on velvollinen palauttamaan kauppahinnan ostajalle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun myyjä on saanut tiedon ostajan päätöksestä käyttää peruuttamisoikeutta. Myyjällä on oikeus pidättää maksu, kunnes hän on vastaanottanut tavaran ostajalta tai kunnes ostaja on toimittanut todisteet tavaran palautuksesta.