Skip to main content
Til toppen
Valpens utvikling

Valpens utvikling

Fra valp til voksen hund: Har du ny valp i huset eller unghund håper vi finner noe nyttig her. Alle hunder går igjennom utviklings-periodene i starten av livet sitt, men det er viktig å være klar over at det finnes store forskjeller mellom raser.

Det er variasjoner mellom lengden på periodene, når de begynner og hvordan de oppleves. I tillegg kan det være individuelle forskjeller mellom kjønn innenfor en rase. Så på bakgrunn av dette så kan ikke fasene ses på som en slags fasit for alle hunder, men kun som en modell. 

Periode 1 :
0-2 uker

Valpen kommer til verden mer hjelpeløs enn mange andre av våre husdyrarter. Den kan ikke se eller høre, ikke gå. Og heller ikke gjøre fra seg uten hjelp av mor. Tispa stimulerer tarmfunksjonen ved å slikke de på magen. Likevel skal den i løpet av 8 uker mer enn ti-doble kroppsvekt og være klar til å møte utfordringer i den store verden. En nyfødt valp har lite spontane bevegelser og må stimuleres for å ta sine første åndedrag. 

Hele valpens liv den første tiden styres av enke reflekser. Noen av disse refleksene forsvinner gradvis etter hvert som valpen blir mer bevisst forhold til tilværelsen, mens andre forsterkes etter hvert som valpen vokser.

Ved fødselen har valpen en refleks som gjør at den kan orientere seg mot tispa som varmekilde. Når valpen slikkes på hodet eller rygg vil den bevege seg mot den som slikker. Hodet beveger seg da raskt fra side til side. Slik at den finner fram til moren og pattene.

Valpen har ved fødsel liten evne til å regulere kroppstemperatur og er helt avhengig av varmen fra tispa og kullsøsken. Denne evnen utvides gradvis.


Periode 2 :
2-3 uker

Valpen åpner øynene ved +- 10 dager. Synsevnen utvikles gradvis og man antar at synet ikke er fullt utvikler før valpen er flere måneder gammel.

Rundt to uker gammel begynner valpen å gå.

Ørekanalen hos en nyfødt valp er helt tett, ingen lyd når inn til trommehinnen. Det er et tett vev som holder foldene i ørekanalen sammen. Gradvis begynner dette vevet å forsvinne og ørekanalen åpner seg ved 10-14 dager. Ved 19 dager begynner den med å la seg forskrekke av lyd. 


Periode 3 :
3-5 uker

Pregningsfasen er starten av sosialiseringsperioden som varer til den er 16+20 uker avhengig av rase. Det valpen opplever i denne perioden, både på godt og vondt vil få betydning for den resten av livet.

Først rundt 25 dager har nervesystemet utviklet seg så mye at valpene kan orientere seg mot visuelle og lydstimuli.

Valpen bør så tidlig som mulig håndteres rolig og omsorgsfullt av mennesker. Slik blir den vant til at det er trygt og godt og har lettere for å relatere til ulike mennesker senere i livet.

Valpene er født nysgjerrige, men fra 3 til 5 ukers alder vi den gradvis blir mer skeptisk på fremmende, derfor er det viktig at den møter mennesker som kommer på besøk. Og jo flere ulike både i kjønn og alder vil gjøre det letter for valpen å være trygg i framtiden på alle den møter. Fordi valpen ikke oppfatter detaljer, men form og bevegelser er det viktig at den blir kjent med barn tidlig da den oppfatter de annerledes enn voksne mennesker.


Periode 4 :
5-8 uker

Valpen er naturlig nysgjerrig og må lære hva som er trygt og hva som er farlig. Den har to motstridende følelser, ønsket om å utforske samtidig som den har frykt for det ukjente.

I denne perioden er nysgjerrigheten større enn frykten og det er derfor viktig at den får utforske nye ting i trygge rammer. Hos oppdretter vil den bli vant til daglige lyder i huset som TV, støvsuger, kjøkkenmaskiner, oppvaskmaskin osv. Den får gå på ulike underlag som tepper, planker, grus, gress og til og med snø om årstiden tillater.

Gjennom lek med kullsøsken og andre hunder i flokken lærer den seg å tilpasse hvor hardt den kan bite, selv om det tar litt tid før den har full kontroll på dette.


Periode 5 :
8-12 uker

Omkring 8-12 uker er valpen klar for å møte sitt nye hjem og omstillingen dette innebærer. Ca halve sosialiseringsperioden gjenstår, så bruk den klokt og være tålmodig. Valpen er nysgjerrig og mottakelig for flere inntrykk, og målrettet læring er mulig å begynne med. Da enkle atferder, ferdigheter og regler. Blant annet kan dette være å bli stueren.

Siden det er først nå ved 8 uker valpen har kommet til sin nye familie er det viktig å benytte resten av sosialiseringsperioden godt for å forberede den på livet den vil ha som voksen. Ikke minst å ha søkelys på en god relasjon. Den knytter seg raskt til nye eier og skal tilpasse seg livet i ny familie.

Det er også viktig å fortsette arbeidet som startet hos oppdretter med å oppleve nye ting. Den skal kjøre bil, være med i bybildet å se biler, campingvogner, mopeder osv. Men lik viktig for en byhund å komme seg ut å se på bygdeliv og gårdsdyr.

Sosialisering blir av mange tolket som at hunden skal hilse på flest mulig hunder i denne perioden - dette er feil.  Det viktige er at de få hundene den skal ha omgang med er trygge hunder med godt språk. Sosialisering betyr at valpen skal opplever mange ulike situasjoner og den kan fint se andre hunder, men behøver ikke hilse på alle.

Valper trenger mye søvn og skal ikke forstyrres når den sover. Både barn og voksne må respektere at den har behov for fred og trenger sitt eget fristed. Trening og lek foregår i veldig korte økter i denne perioden. En valp som blir ofte forstyrret vil lettere utvikle stress og ha vanskeligere for å roe seg senere i livet.


Periode 6 :
12-20 uker

Når valpen er omkring 12 – 20 uker begynner prosessen med kjønnsmodningen å skje. Valpen begynner å bli mer fysisk moden og dermed vil også produksjonen av kjønnshormoner komme i gang. Dette vil påvirke både fysisk og psykisk uttrykk på valpen, og forskjellen mellom hannhunder og tisper vil bli tydeligere. I dette stadiet er valpen halvveis kjønnsmoden. Her er det viktig å tenke på at endringen av hormonene vil skape nye følelser hos valpen samtidig som eksisterende følelser blir forsterket. Det er derfor viktig å være oppmerksom og ta hensyn til valpen. Den kan vise positive følelser som økt samarbeidsvilje og selvtillit, lek, nysgjerrighet og sosiale egenskaper, men valpen kan også vise økt aggresjon, usikkerhet og mindre selvtillit mot både mennesker og dyr.

I denne perioden opplever mange at valpen ser “spøkelser” og vises ved at valpen viser redsel og aggresjon mot gjenstander den før ikke har reagert på. Når disse situasjonene oppstår er det viktig å la hunden avreagere som kan eksempelvis være å nærme seg og lukte på gjenstanden for å finne ut at den ikke er farlig. Hvis man ikke lar valpen avreagere kan det oppstå atferdsproblemer senere i livet. Blir hunden redd trekk dere rolig tilbake og gi den tid til å utforske i eget tempo. Presser du hunden fram kan den bli redd for dette i mye lengre tid.

På slutten av denne perioden, ca 20 uker, lukkes sosialiseringsvinduet og det viktig at valpen sitter igjen med mange positive opplevelser om miljøet den skal fungere i som voksen. 


Periode 7 :
8-11 måneder

Kjønnsmodningen skjer når valpen er omkring 8 – 11 mnd og når hunden er kjønnsmoden så er den i stand til å reprodusere seg selv. Denne perioden karakteriseres som valpens tenåringsperiode og kan være vanskelig for valpen.

Valpen utvikler seg enormt i denne perioden, både fysisk og psykisk. Dette påvirker blant annet hundens generelle oppførsel og evne til å lære. I denne perioden er det vanskelig å oppleve at valpen glemmer ting den tidligere har lært, at regler brytes og kommandoer ikke følges.

Derfor kan denne perioden også være vanskelig og utfordrende for eier, men det er viktig å holde fokus på å beholde en god relasjon og ikke skape en konflikt som kan redusere samarbeidsvilje senere i livet. I denne perioden blir hunden fysisk moden. 


Periode 8 :
17-22 måneder

Den siste perioden finner sted når hunden er omkring 17 – 22 mnd. Det er nå hunden går fra ungt til voksent individ. Hundens personlighet, egenskaper, uttrykk og preferanser blir mer stabile. Noen hunder kan også i denne perioden oppføre seg opprørsk og være utfordrende. Gamle erfaringer kan også komme til uttrykk igjen samt økt redsel og aggresjon. Andre hunder kan gå igjennom denne perioden uten atferdsmessige utfordringer.

Lenker
Language
Min side