Lär hunden att gå bakom

I trånga passager, med många hundar eller på toppvandringar med branta nedförsbackar kan det vara nödvändigt att ha lärt hunden att gå bakom dig. Text och foto: Therese N. Andersen

Promenad med hunden på stig

Det enklaste sättet att lära hunden ett “bakom”-kommando är att använda naturliga hinder som gör att hunden instinktivt går bakom dig. Smala stigar där hunden måste hoppa ut i ljungen för att ta sig förbi, asfalterade stigar i snön eller allmänna passager där den inte lätt tar sig förbi dig är en bra miljö att börja lära sig. Detta kommer att till hjälp tills det att hunden har lärt sig kommandot.

Inlärning

Ha hunden bakom dig i kopplet, stå still, säg kommandot “gå bakom” och ge en godbit. Det är viktigt att du ger godbiten bakom dig så att du kan förstärka hundens position (bakom). Om du hela tiden ger godbiten bredvid dig, eller på ett sätt som gör att hunden kommer fram, blir det svårare för hunden att förstå vad “gå bakom” betyder när du lockar hunden ur den position du verkligen vill att den ska vara i. Sedan tar du bara några steg och är snabb med att belöna hunden innan den försöker gå förbi. Upprepa kommandot “gå tillbaka” varje gång du börjar gå. Om hunden hela tiden försöker få framför bör du vänta med kommandoordet. Men om du är bra på att tajma din belöning kommer du snabbt att kunna förstärka “gå bakom”.

Gör en barriär för hunden

Om hunden försöker gå förbi dig är det bara att hålla fram ena handen eller något som blockerar hunden och dra åt kopplet så den inte passerar. Flytta bara långsamt hunden tillbaka till positionen bakom dig. Sedan fortsätter du att träna hunden att gå bakom dig genom att belöna den för att den både står och går bakom dig och att du upprepar kommandot ofta. När hunden börjar förstå att den inte ska gå framför dig, låt den gå längre och längre innan du ger en belöning till hunden. Ibland kan man också belöna hunden med ett “varsågod” och visa att den kan gå före dig igen. Men i början bör hunden få så många belöningar som möjligt bakom dig.

Gå långsamt

För vissa hundar kan det vara lättare att gå långsamt. Till exempel nerför branta backar kan du gå lugnt och återhållsamt. Ta ett steg ner och belöna din hund när den väntar. På så sätt lär sig hunden att när det är branta bergssluttningar och man går i lugnt tempo, så ska den också göra det. Naturligtvis kan du också använda kommandot “gå bakom”, men du kanske bara vill belöna hunden för att den bemästrar brant terräng och inte rusar ner framför dig. Det kan vara potentiellt farligt.

Variation i hundträning

Lär hunden att gå bakom - artikel

När hunden har fått många belöningar för att gå bakom, och har börjat få en förståelse för kommandot, kan du börja gå någon annanstans utan “stöd” av en stig eller snögångar. Många tycker att det är betydligt svårare att gå på stigar utan “väggar”. Så gör gärna övergången gradvis. Om du till exempel har lärt hunden kommandot med mycket hög vegetation runt stigen du tränat på, kan du försöka hitta en markerad stig som fortfarande är smal, men bara med mindre hög vegetation. När hunden börjar bli bra på att gå bakom kan du använda bredare stigar. Öka gradvis antalet steg du tar innan hunden belönas och variera mellan typen av terräng. Lycka till!