Skip to main content
Till toppen
Från valp til vuxen hund

Från valp til vuxen hund

Om du har en ny valp i huset eller en unghund hoppas vi att du kan få lite hjälp och stöd från denna artikel. Alla hundar går igenom utvecklingsperioder i början av sitt liv, men det är viktigt att vara medveten om att det finns stora skillnader mellan olika raser. Det finns variationer mellan längden på perioderna, när de börjar och hur de upplevs. Dessutom kan det finnas individuella skillnader mellan könen inom en ras. Så utifrån detta kan inte faserna ses som en sorts mall för alla hundar, utan bara som en modell.

Valpens utveckling

 

Period ett: 0-2 veckor

Valpen kommer till världen mer hjälplös än många andra djurarter. Den kan varken se, höra eller gå. Och gör inget utan hjälp av mamma. Tiken stimulerar tarmens funktion genom att slicka valpen på magen. En nyfödd valp har få spontana rörelser och måste stimuleras att ta sitt första andetag. Inom 8 veckor har den oftast tiodubblat sin kroppsvikt och är redo att möta omvärlden och dess utmaningar.

I början styrs valpen av reflexer. Några av dessa reflexer försvinner gradvis när valpen blir mer medveten om sin omgivning, medan andra förstärks i takt med att valpen växer.

Vid födseln har valpen en reflex som gör att den kan orientera sig mot tiken som värmekälla. När valpen slickas på huvudet eller ryggen kommer den att röra sig mot slickaren. Huvudet rör sig sedan snabbt från sida till sida så att den hittar sin mor och spenar.

Vid födseln har valpen liten förmåga att reglera kroppstemperaturen och är helt beroende av värmen från tiken och kullkamrater. Denna förmåga expanderar gradvis.

Period två: 2-3 veckor

Valpen öppnar ögonen vid + – 10 dagar. Synen utvecklas gradvis och den är inte färdigutvecklad förrän valpen är flera månader gammal.

Vid ungefär två veckors ålder börjar valpen gå.

Hörselgången på en nyfödd valp är helt täppt, inget ljud når trumhinnorna. Det är en tät vävnad som håller ihop hörselgångens veck. Gradvis börjar denna vävnad försvinna och hörselgången öppnas vid 10-14 dagar. Vid 19 dagar börjar den skrämmas av ljud.

Period tre: 3-5 veckor

Präglingsfasen är starten på socialiseringsperioden som varar tills det att valpen är 16 – 20 veckor beroende på ras. Vad valpen upplever under denna period, på gott och ont, kommer att vara viktigt för resten av livet.

Vid 25 dagar har nervsystemet utvecklats så mycket att valparna kan orientera sig mot visuella och ljudmässiga stimuli.

Valpen bör hanteras lugnt och varsamt så tidigt som möjligt av människor. Det är så den vänjer sig vid att det är säkert och tryggt med människor, och får lättare att relatera till olika människor senare i livet.

Valpar föds nyfikna, men från 3 till 5 veckors ålder kommer de gradvis bli mer skeptiska till främmande, därför är det viktigt att de träffar människor som kommer på besök. Och ju mer mångfald vad gäller människors kön och ålder, desto lättare får valpen att utveckla självförtroende vid olika möten. Eftersom valpen inte uppfattar detaljer, utan form och rörelser, är det viktigt att den blir bekant med barn tidigt då den uppfattar barn annorlunda än vuxna.

Period fyra: 5-8 veckor

Valpen är naturligt nyfiken och måste lära sig vad som är säkert och vad som är farlig. Den har två motstridiga känslor, önskan att utforska samtidigt som den fruktar det okända.

Under denna period är nyfikenheten större än rädslan och det är därför det är viktigt att den får utforska nya saker i en trygg miljö. Uppfödaren vänjer oftast valpen vid olika ljud i huset som TV, dammsugare, köksmaskiner, diskmaskin etc. Den får också oftast känna på olika underlag såsom mattor, plankor, grus, gräs och till och med snö om årstiden tillåter.

Genom lek med kullkamrater och andra hundar i flocken lär valpen sig att anpassa hur hårt den kan bita, även om det tar lite tid innan den får kontroll över detta.

Period fem: 8-12 veckor

Ca 8-12 veckor är valpen redo att träffa sitt nya hem och den omstrukturering detta innebär. Ungefär halva socialiseringstiden återstår, så använd tiden klokt och ha tålamod. Valpen är nyfiken och mottaglig för mer intryck, och riktat lärande är möjligt till att börja med. Därefter enkla beteenden, färdigheter och regler.

Eftersom det är först nu vid 8 veckor då valpen kommer till sin nya familj gäller det att använda socialiseringstiden väl för att förbereda den på livet den som vuxen. Inte minst bör fokus ligga på att utveckla en god relation med familjen. Valpen tyr sig snabbt till den nya ägaren och kommer att anpassa sig till livet i nya familjen.

Det är också viktigt att fortsätta arbetet som uppfödaren påbörjade med att valpen fick uppleva nya saker. Det kan vara att åka bil, vara i trafiken för att se bilar, bussar, mopeder osv. Det är lika viktigt för en stadshund att komma ut för att titta på byliv och andra djur.

Socialisering tolkas av många som att hunden ska hälsa på så många hundar som möjligt under denna period. Det är fel och viktigt att de få hundar den ska ha kontakt med är trygga hundar med bra kommunikation. Socialisering innebär att valpen får uppleva många olika situationer och det kan den likväl få genom att se andra hundar, men behöver inte hälsa på alla.

Valpen behöver mycket sömn och borde inte bli störd när den sover. Både barn och vuxna måste respektera att den har behov av lugn och ro och behöver sin egen fristad. Träning och lek sker under väldigt korta sessioner under denna period. En valp som ofta blir störd kommer att utveckla ohälsosam stress och har svårare att lugna ner sig senare i livet.

Period sex: 12-20 veckor


När valpen är runt 12 – 20 veckor börjar den bli könsmogen. Valpen börjar bli mer fysiskt mogen och därmed kommer även produktionen av könshormoner igång. Detta kommer att påverka valpen båda fysiskt och mentalt, och skillnaden mellan tikar och hanar kommer bli tydligare. I detta skede är valpen halvvägs könsmogen. Här är det viktigt att tänka på att förändringen av hormoner kommer att ge upphov till nya känslor hos valpen samtidigt som redan existerande känslor förstärks. Det är därför viktigt att vara uppmärksamma på valpen. Den kan visa positiva känslor som ökade samarbetsvilja och självförtroende, lek, nyfikenhet och sociala egenskaper, men den kan också visa ökad aggressivitet, osäkerhet och mindre självförtroende gentemot båda människor och djur.

Under denna period upplever många att valpen ser “spöken” och kanske visar rädsla och aggressivitet mot föremål den inte reagerat på tidigare på. När dessa situationer uppstår är det viktigt att få hunden att utforska, till exempel genom att närma sig och lukta på föremålet för att upptäcka att det inte är det är farlig. Om valpen inte får utforska kan beteendeproblem uppstå senare i livet. Om hunden blir rädd, dra lugnt tillbaka och ge den tid att utforska i sin egen takt. Pressar man hunden kan den bli mycket rädd för detta på lång sikt.

I slutet av denna period, cirka 20 veckor, stängs socialiseringsfönstret och det är viktigt att valpen lämnas med många positiva upplevelser om miljön den måste fungera i som vuxen.

Period sju: 8-11 månader

Könsmognad sker när valpen är runt 8 – 11 månader och då är hunden könsmogen och kan reproducera sig. Den här perioden karakteriseras som valpens tonår och kan vara svår för valpen.

Valpen utvecklas enormt under denna period, både fysiskt och mentalt. Detta påverkar bland annat hundens allmänna beteende och förmåga till inlärning. Under denna period kan det upplevas som att valpen glömmer saker som den tidigare har lärt sig, att den bryter regler och kommandon inte följs.

Därför kan denna period också vara svår och utmanande för ägaren. Men det är viktigt att bibehålla fokus och främja en god relation och inte skapa en konflikt som kan minska viljan att samarbeta senare i livet. Under denna period blir hunden fysiskt mogen.

Period åtta: 17-22 månader

Den sista perioden äger rum när hunden är runt 17 – 22 månader. Det är nu hunden går från ung till vuxen individ. Hundens personlighet, egenskaper, uttryck och preferenser blir mer stabila. Vissa hundar kan också bete sig rebelliskt under denna period och vara utmanande. Gamla upplevelser kan också komma till uttryck igen samt ökad rädsla och aggression. Andra hundar kan gå igenom denna period utan beteendemässiga utmaningar.

Användarmeny
Language